BRP+ - Regionala analyser WS1

Workshop 1, den 17 maj
Vi startar med introduktion till mätsystemet och diskuterar resultatet av Tillväxtverket analysrapport. Det blir också en start av det egna analysarbetet.

  • Om BRP+ och behovet av bredare mått på samhällsutveckling.
  • Presentation och diskussion av 2018 års analysrapport, som bland annat visar på samband och resultat utifrån olika visualiseringar,
  • kommungruppsindelningar mm.
  • Dialog: Relevanta regionala frågeställningar
  • Hemuppgift: Formulera frågeställningar för den egna regionen