Mäta och utvärdera

Hur utvecklas svenska regioner? Vi följer hur det går för de svenska regionerna genom analys, uppföljning och utvärdering. Här hittar du också material om BRP+ – mätsystemet för långsiktig livskvalitet som utvecklats inom Reglab.