Kulturplan Västmanland

Inför arbetet med den nya kulturplanen i Region Västmanland var det viktigt med en tydlig utgångspunkt från RUS, strategin för ett livskraftigt Västmanland 2030. Syftet var att tydliggöra kulturens betydelse för den regionala utvecklingen i Västmanland.

Lena Karlström, Lotta Weréus och David Lindgren, Region Västmanland

Lärpass 8 på Reglabs årskonferens i februari 2022