Guide vid stora etableringar

När en kommun har landat en stor industrietablering och prognosen är att anställa tusentals personer, hur fungerar kompetensförsörjningssystemet under press? Löser det sig själv? Region Västerbotten och Region Gävleborg befinner sig mitt i två stora etableringar, Northvolt i Skellefteå och Microsoft i Gävle/Sandviken. Följ med på deras resa och ta del av den guide som arbetats fram.

Jan Midlert, Region Västerbotten och Thomas Lundberg, Region Gävleborg, Christina Johannesson, Cajalma AB, Maria Ljung Westin, Tillväxtverket

Lärpass 19, Reglabs årskonferens i februari 2022