Innovationsindex

Reglabs innovationsindex, som mäter regional ekonomisk förnyelse, uppdaterades senast 2021. Du hämtar rapporten i högerspalten.

Här kan du också se en visualiserad webbversion av innovationsindex.

Reglabs innovationsindex
Reglabs innovationsindex utvecklades i ett lärprojekt inom Reglab, som ett regionalt index för ekonomisk förnyelse.
Innovationsindex används av Reglab-medlemmarna som ett verktyg för analys och diskussionsunderlag i det strategiska arbetet för att öka kraften i de regionala innovationssystemen.

2011 släpptes rapporten: Innovationsindex, Regional förmåga till ekonomisk förnyelse. Rapporten hittar du i högerspalten.

Under 2013 reviderades några av indikatorerna och vi gjorde en ny mätning av index.

Under 2015 uppdaterades innovationsindex.

Under 2017 uppdaterades innovationsindex.

Under 2019 uppdaterades innovationsindex.

Under 2021 uppdaterades innovationsindex.

Här hittar du inbjudan till det första utvecklingsprojektet.