Innovationsindex 10 år!

Den 18 januari 2022 hölls ett digitalt seminarium om Reglabs Innovationsindex som fyller 10 år. I Reglabs Innovationsindex kan man följa regionernas grundförutsättningar, marknads- och förnyelseförmåga sedan 2011, när det första regionala innovationsindexet publicerades.

Dokumentation:
PROGRAMPRESENTATION (Reglab)
TIO ÅR MED INNOVATIONSINDEX Pär Lindquist, WSP, som arbetat med index sedan starten gav en introduktion till indikatorerna och utvecklingen under tio år.
INNOVATIONSINDEX I VÄRMLAND Anna-Karin Tollin, Maria Frisk och Rickard Bengtsberg, Region Värmland
VISUALISERING AV INNOVATIONSINDEX. Kolla hur det ser ut för din region.
HUR GÅR VI VIDARE? 
Sammanfattning av dagens diskussion
SVAR PÅ MENTIFRÅGA: Hur använder din region index? Vem använder index?

Rapporterna om Innovationsindex från 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, finns på denna samlingssida.