Innovationsindex 10 år!

Hur har regionernas förutsättningar för innovation och förnyelse i näringslivet förändrats under det senaste decenniet?

Välkommen till ett digitalt seminarium om Reglabs Innovationsindex den 18 januari! I Reglabs Innovationsindex kan man följa regionernas grundförutsättningar, marknads- och förnyelseförmåga sedan 2011, när det första regionala innovationsindexet publicerades.

Vi ses digitalt på förmiddagen den 18 januari kl. 9-12 och diskuterar:

  • Varför innovationsindex? Pär Lindquist, WSP, som arbetat med index sedan starten ger en introduktion till indikatorerna och utvecklingen under tio år.
  • Nyttan av innovationsindex. Några regioner berättar hur de använder index och hur det bidrar till uppföljningen av regional utveckling.
  • Dialog: Nästa steg. Ska Innovationsindex följa med i tio år till – och vad behöver i så fall utvecklas i ramverk och indikatorer?

Tid: Onsdag den 18 januari kl. 9-12.

Plats: Vi träffas digitalt. Anmälan öppnar inom kort. Möteslänk skickas till alla anmälda före seminariet.

Seminariet är kostnadsfritt för Reglabs medlemmar och partner.

Länk till alla rapporter

Rapporterna om Innovationsindex från 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, finns på denna samlingssida.