FRAMSYN – att planera för osäkerhet

Reglab bjuder in till en studiecirkel om boken Framsyn – att planera för osäkerhet, som är en dokumentation av Region 2050.

”En mer kalejdoskopisk inställning till framtiden, bredare synfält och skarpare hörsel”. Det är några av lärdomarna från Reglabs stora framsynsprocess Region 2050.

I en värld som förändras snabbt är framsynskapacitet en strategisk kompetens. I Region 2050 tränade Reglabs medlemmar metoder för omvärldsanalys på lång sikt – ett komplement till prognoser och traditionell planering.

Scenarier och backcasting, megatrender och svaga signaler, framtidsmatriser och designfiktioner. I Region 2050 testade deltagarna metoder som handlar om att träna sin föreställningsförmåga; metoder som ökar kunskapen om alternativa framtider – och vad de innebär för våra vägval i dag. Med en beredskap för oväntade händelser ökar regionens handlingsutrymme, och förmågan att påverka utvecklingen.

Att träna sin framsynskapacitet är lika aktuellt i dag, som för några år sedan. Studiecirkeln är en möjlighet för alla som inte var med i framsynsprocessen att lära mer om framsynsmetodik, och en chans för andra att friska upp minnet.

Är du intresserad av att vara med i samtalet? Vi öppnar anmälningslänken senare i vår och skickar boken till alla deltagare. Därefter träffas vi digitalt på förmiddagen den 8 september och diskuterar hur man kan planera för osäkerhet. Du kan också läsa mer om framsynsprocessen Region 2050denna länk.

Tid: Fredag den 8 september kl. 9-12.
Plats: Digitalt via zoom. Möteslänk skickas till alla anmälda.
Anmälan: Anmälningslänken öppnas senare i vår.

Studiecirkeln kostar 500 kr per person.

Länk till inbjudan som PDF