FRAMSYN – att planera för osäkerhet

Allt oftare översvämningar, allt fler skogsbränder. Krig i Europa, och en global nedstängning under flera pandemiår. Det verkar som att de oförutsedda händelserna kommer allt tätare. Världen har blivit mer osäker.

Från vår sida krävs en annan beredskap, vi behöver strategisk planering för det oväntade. Vi behöver träna oss i att hantera alternativa framtider och öva vår föreställningsförmåga.

Reglabs studiecirkel utgick från boken Framsyn – att planera för osäkerhet. Den är en dokumentation av lärprojektet Region 2050, där Reglabs medlemmar tränade framsynsmetoder som scenarier och backcasting, megatrender, framtidsmatriser och designfiktioner. Metoder som handlar om att öka kunskapen om alternativa framtider – och vad de innebär för våra vägval i dag.

Länkar från dagen

Länk till Reglabs presentation

Länk till Vägval 2021, SKR

Länk till Livsmedelssystemet mot 2035, Tillväxtverket

Länk till Värmlands scenarier kring fysisk planering

Länk till scenarier i Kronoberg

Länk till SKR:s innovationsvecka

Länk till Taboo scenarios

Vi träffade:

  • Magnus Jörgel, Region Skåne, som ledde framsynsprocessen Region 2050.
  • Martin Kruse, futurist och senior advisor, Copenhagen Institute for future studies.
  • Maria Larsson, Västra Götalandsregionen, som har erfarenheter av att använda framsynsmetoder i det regionala arbetet.
  • Jessica Röök och Tove Löfgren, SKR, som arbetar med SKR:s framtidsanalys Vägval för framtiden.

Länk till programmet som PDF

Länkar till mirotavlor:
Grupp 1: https://miro.com/app/board/uXjVMtV9_xQ=/?share_link_id=676199578417
Grupp 2: https://miro.com/app/board/uXjVMqKvJ8Y=/?share_link_id=357377209148
Grupp 3: https://miro.com/app/board/uXjVMqKvJ5I=/?share_link_id=999127699998
Grupp 4: https://miro.com/app/board/uXjVMqKvJ7w=/?share_link_id=705527232850
Grupp 5: https://miro.com/app/board/uXjVMqKvJGw=/?share_link_id=874484334757
Grupp 6: https://miro.com/app/board/uXjVMqKvJCM=/?share_link_id=314947526702
Grupp 7: https://miro.com/app/board/uXjVMqKHnl8=/?share_link_id=188296579144

Länk till INBJUDAN Reglab studiecirkel Framsyn

Läs mer om framsynsprocessen Region 2050denna länk.