Uppdaterat Innovationsindex

Under 2019 uppdaterades data för indikatorerna i Reglabs Innovationsindex och rapporten finns nu att ladda ner. Innovationsindex används av Reglab-medlemmarna som ett verktyg för analys och diskussionsunderlag i det strategiska arbetet för att öka kraften i de regionala innovationssystemen.

Det är förhållandevis små förändringar sedan föregående Innovationsindex, framför allt har Västmanland, Jämtland och Gotland avancerat, medan Uppsala, Västernorrland och Kronoberg har minskat mest. En majoritet av regionerna har lägre värden än föregående mätning men summan av alla indexvärden har ökat med cirka 10 indexpunkter

Läs mer och ladda ner rapporten.