Samverkan för innovationsupphandling

Upphandlingsmyndigheten har under våren lanserat Afori, Arenan för innovationsupphandling, en mötesplats för offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Uppdraget kommer från regeringen och syftet är att myndigheter och enheter ska genomföra fler innovationsupphandlingar som svaret på frågan ”hur ska vi göra för att möta Agenda 2030?”. På Aforis webbplats kan du se lanseringseventet och läsa mer om satsningen.

Erika Pohjanen från Upphandlingsmyndigheten berättade också om upphandling som verktyg i omställningen när hon inspirerade på Reglabs årskonferens. Här kan du se hennes föredrag.