Upphandling för omställning

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen. Upphandlingsmyndigheten bidrar med kunskap och inspiration för att Sveriges offentliga affärer ska bidra till en hållbar framtid och vara en motor för innovation.

Erika Pohjanen, kundmötesansvarig tjänstedesigner, Upphandlingsmyndigheten. Inspelat på Reglabs årskonferens i februari 2022