Reglab nästa år

Dessa tre områden kommer att prägla Reglabs arbete under 2024:

  • Digitalisering: Datahantering och AI.
  • Regionens roll i beredskapsfrågor.
  • Hållbara livsmiljöer.

Den 26 september träffades Reglabs medlemsgrupp och diskuterade nästa års aktiviteter. Över fyrtio förslag till nya lärprojekt hade lämnats in från Reglabs medlemmar – förslag som handlade om allt från bättre EU-kunskap till återuppbyggnad av biologisk mångfald, ekonomisk hållbarhet och kompetensförsörjning.

Medlemsgruppen gick igenom alla förslag, diskuterade och prioriterade. Allra viktigast för fördjupning är olika perspektiv på digitalisering som ”Data som strategisk resurs” och ”AI kopplat till regional utveckling”. Även regionens roll i kris-och beredskapsfrågor prioriterades, liksom frågor som rör hållbara livsmiljöer – byggande, social hållbarhet och biologisk mångfald.

Reglabs medlemmar är intresserade av att kompetensutveckla sig inom processledning, till exempel designmetoder, innovationsledning och lärande i komplexa system. Andra viktiga frågor nästa år är energiomställningen och det territoriella perspektivet.

I nästa steg ska de prioriterade förslagen landa i lärprojekt, studiecirklar, provrum och andra Reglab-format. Verksamhetsplanen för 2024 godkänns av Reglabs styrelse i slutet av november och antas slutgiltigt av medlemsgruppen nästa år.

Länk till sida där alla förslag presenteras