Kommande Reglab-aktiviteter

Hur ska det regionala arbetet ställa om för att bli hållbart? Hur ska regionens framtida roll se ut och vilka nya arbetssätt behövs? Det är angelägna frågor att fördjupa sig i under de kommande åren för Reglabs medlemmar. Det visade diskussionen om kommande aktiviteter på Reglabs senaste medlemsmöte.

Den 6 maj hade Reglabs idémöte om kommande aktiviteter. 51 förslag diskuterades – de handlade om allt från elektrifiering och digitalisering, till jämlik hälsa och sociala innovationer.

Efter en engagerad diskussion landade medlemsgruppen i fem huvudområden som är prioriterade för kommande Reglab-aktiviteter:

  • Styra och leda för hållbar omställning
  • En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna?
  • Omställning och hållbarhet
  • Nya arbetssätt
  • Regional planering

Under hösten kommer Reglabs kansli att påbörja planeringen av nya aktiviteter, med utgångspunkt i medlemmarnas prioritering.

Alla förslag och resultatet av prioriteringen finns att läsa här.