Innovationsindex 2021

Under 2021 uppdaterades data för indikatorerna i Reglabs Innovationsindex och rapporten finns nu att ladda ner. Innovationsindex används av Reglab-medlemmarna som ett verktyg för analys och diskussionsunderlag i det strategiska arbetet för att öka kraften i de regionala innovationssystemen.

I likhet med föregående års index finner vi att Stockholm, Uppsala och Västra Götaland uppvisar högst värden jämfört med övriga län avseende förutsättningar. Norrbotten och Västerbotten uppvisar också höga värden, medan Halland och Skåne har tappat jämfört med föregående mätning. Lägst index uppvisar Södermanland, Blekinge och Gävleborg.

Läs mer