Många år av reglabbande

Slutrapporten för Reglabs senaste fyra år 2019–2022 visar att omkring 100 organisationer, företag, myndigheter, forskningsinstitutioner m fl har deltagit i läraktiviteter. 91 läraktiviteter har genomförts. Tio större lärprojekt har genomförts med cirka 940 deltagare. Sju skrifter/rapporter har producerats.

Reglab har funnits sedan 2010 och långsiktigheten har gagnat kunskapsutvecklingen i hela systemet. Rapporten sammanfattar aktiviteter och resultat för de senaste fyra åren.

Några av slutsatserna från verksamhetsperioden:

  • Pandemin innebar en total omställning. Några av de nya tekniska verktygen har varit ett positivt tillskott till Reglabs verktygslåda.
  • Reglab har etablerat ett närmare samarbete med forskningsmiljöer över hela landet.
  • Reglabs roll som utvecklingslabb har förstärkts.
  • De externa utvärderingarna visar att steget att integrera de nya lärdomarna i den egna organisationen kan vara svårt att överbrygga.

Rapporten avslutas med en blick framåt med planer för Reglabs fjärde verksamhetsperiod.

Ladda ner rapporten