Program Forskarforum 2020

10.00 VÄLKOMMEN! Eva Moe, Reglab och Fredrik Rakar, Högskolan Dalarna

 • Svensk regionalpolitik 50 år. Jan-Evert Nilsson, professor emeritus, Blekinge tekniska högskola
 • Forskningsperspektiv på landsbygdsutvecklingen. Gunnel Forsberg, professor emerita, Stockholms universitet
 • De regionala verktygen och ”huret”. Monika Kväl, Tillväxtverket
 • Blev det som vi ville? Ett samtal med några av dem som varit med på den regionala tillväxtresan:
  Birgitta Losman, Högskolan i Borås och tidigare regionråd i Västra Götaland
  Brita Saxton tidigare departementsråd och bland annat generaldirektör för ITPS
  Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län
  Hans Wiklund, universitetsdirektör Umeå universitet och tidigare regiondirektör i Region Västernorrland.

12.00 LUNCH

13.00 FORSKARCAFÉ. Forskare från hela landet berättar om aktuell forskning på temat regional utvecklings- och tillväxtpolitik. Du väljer själv vem du vill träffa:

 • ”Hired guns” – Hur påverkar externa experter regional utveckling? Andreas Öjehag, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet.
 • Regional utvecklingspolitik: territoriell styrning, strategisk rumslig planering och europeiska utblickar. Peter Schmitt, Universitetslektor och docent på den kulturgeografiska institutionen i Stockholm.
 • Hur kan regioner jobba med kompetensförsörjning? Vad kan vi lära från övriga Norden? Anna Lundgren, (PhD), Seniorforskare Nordregio.
 • Relationen kommun/region i det regionala utvecklingsarbetet. Johan Wänström, Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet.
 • Policymobilitet och bioekonomi i två svenska regioner. Ida Grundel, Biträdande universitetslektor på institutionen för TEMA, Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
 • Hållbarhet och regional tillväxt – går det ihop? Johanna Tangnäs, doktorand i statsvetenskap, Karlstads universitet:  
 • Flernivåsamverkan för bra kollektivtrafik. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet och Ida Andersson, FD i kulturgeografi vid Örebro universitet.

14.30 KAFFE

15.00 NORSK REGIONPOLITIK OCH STRUKTUROMVANDLING. Birgitte Wohl Sem, utredningsledare på Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norge, om den norska strukturomvandlingen som syftar till färre och större fylkeskommuner.

REGIONAL BRYTNINGSTID: 2020 OCH FRAMÅT…  Ett samtal om 20-talets regionala utvecklings- och tillväxtpolitik med:
Lars Wikström, avdelningschef Tillväxtverket
Magdalena Berglin, utvecklingsstrateg Region Gävleborg
Birgitte Wohl Sem, Kommunal- og moderniseringspartementet, Norge.

15.50 AVRUNDNING

16.00 AVSLUT