Deltagarlista

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Alexander Alcazar Tillväxtverket alexander.alcazar@tillvaxtverket.se
Mats Alentun Tillväxtverket mats.alentun@tillvaxtverket.se
Carola Medelid Länsstyrelsen Norrbottens län carola.medelid@lansstyrelsen.se
Marcus Wåhlstedt Tillväxtverket marcus.wahlstedt@tillvaxtverket.se
Niklas Gandal Region Västerbotten niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Anna Norin Region Västerbotten anna.norin@regionvasterbotten.se
Åsa Abrahamsson Region Jämtland Härjedalen asa.abrahamsson@regionjh.se
Camilla Håkansson Regionförbundet i Kalmar län chn@rfkl.se
Nina Karlsson Regionförbundet i Kalmar län nina.karlsson@rfkl.se
Monika Jönsson Region Dalarna monika.jonsson@regiondalarna.se
Maria Eriksson Näringsdepartementet maria.m.eriksson@regeringskansliet.se
Hanna Sundén Länsstyrelsen Västerbotten hanna.sunden@lansstyrelsen.se
Simon Sköld Region Skåne simon.skold@skane.se
Anna Sickeldal Region Jönköpings län anna.sickeldal@rjl.se
Mats Larsson Region Örebro mats.larsson2@regionorebrolan.se
Yvonne Haneskog Region Örebro län yvonne.haneskog@regionorebrolan.se
Monica Lejon Region Norrbotten monica.lejon@norrbotten.se
Charlotte Werner Näringsdepartementet charlotte.werner@regeringskansliet.se
Bo Sandberg Tillväxtverket bo.sandberg@tillvaxtverket.se
Fredrik Åberg Jönsson Region Gävleborg fredrik.aberg.jonsson@regiongavleborg.se
Johannes Henriksson Ramböll johannes.henriksson@ramboll.com
Ilkka Kemppainen Region Jämtland Härjedalen ilkka.kemppainen@regionjh.se
Juliana Gardahl Wettersten Region Jämtland Härjedalen juliana.g.wettersten@regionjh.se
Jenny Platt Näringsdepartementet jenny.platt@regeringskansliet.se
Henrik Andreasson Region Uppsala henrik.andreasson@regionuppsala.se
Åsa Rydin Svenberg Västra Götalandsregionen asa.rydin@vgregion.se
Anna Normann Region Skåne anna.normann@skane.se
Lena Plym Forshell Region Västerbotten lena.plym-forshell@regionvasterbotten.se
Katarina Ahlin Västra Götalandsregionen katarina.ahlin@vgregion.se
Sandra Swede Region Skåne sandra.swede@skane.se
Annette Glover Region Gotland annette.glover@gotland.se
Anna Bjärenlöv Region Skåne anna.bjarenlov@skane.se