Deltagarlista WS1

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Maria Svensson Hallberg Region Örebro län maria.svensson-hallberg@regionorebrolan.se
Anna Knutsson Regionförbundet Sörmland anna.knutsson@region.sormland.se
Ann-Britt Nordahl Regionförbundet Sörmland ann-britt.nordahl@region.sormland.se
Styrbjörn Holmberg Region Östergötland styrbjorn.holmberg@regionostergotland.se
Jan Persson Tillväxtverket jan.persson@tillvaxtverket.se
Johan Jonsson Region Örebro län johan.jonsson@regionorebrolan.se
Emma Persson Region Jämtland Härjedalen emma.g.persson@regionjh.se
Anette Jonsson Region Västmanland anette.v.jonsson@regionvastmanland.se
Mariana Johannesson Region Kronoberg mariana.johannesson@kronoberg.se
Mats Jakobsson Norrbottens kommuner mats.jakobsson@kfbd.se
Peter Johansson Region Jönköpings län peter.b.johansson@rjl.se
Jens Lotterberg Region Sörmland/Arbetsförmedlingen jens.lotterberg@arbetsformedlingen.se
Jakob Lindahl Västra Götalandsregionen jakob.l.lindahl@vgregion.se
Jessica Berntsson Region Halland jessica.berntsson@regionhalland.se
Gustaf Norlén Nordregio gustaf.norlen@nordregio.se
Pernilla Isaksson Region Halland pernilla.isaksson@regionhalland.se
Conny Danielsson Region Dalarna conny.danielsson@regiondalarna.se
Dan Gustafsson Region Dalarna dan.gustafsson@regiondalarna.se
Anna Norin Region Västerbotten anna.norin@regionvasterbotten.se
Ana Emilia Klasson Regionförbundet i Kalmar län ana-emilia.klasson@rfkl.se
Anders Viberg Universitetskanslersämbetet anders.viberg@uka.se
Katja Olofsson SCB katja.olofsson@scb.se
Karin Zetterberg Grünewald SCB karin.grunewald@scb.se
Robin Rikardsson Region Kronoberg robin.rikardsson@kronoberg.se
Julia Elenäs Universitetskanslersämbetet Julia.elenas@uka.se
Nadja Jernelius Region Västerbotten nadja.jernelius@regionvasterbotten.se
Lena Lundström SKL lena.lundstrom@skl.se
Eva Johansson Tillväxtverket eva.johansson@tillvaxtverket.se