Deltagarlista WS1

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Sunny Sandström REGLAB sunny.sandstrom@skl.se
Marcus Wåhlstedt Tillväxtverket marcus.wahlstedt@tillvaxtverket.se
Jonas Örtquist Strukturfondspartnerskapet Stockholms län jonas.ortquist@lansstyrelsen.se
Jan Persson Sweco jan.l.persson@sweco.se
Monica Lejon Region Norrbotten monica.lejon@norrbotten.se
Åsa Rydin Svenberg Västra Götalandsregionen asa.rydin@vgregion.se
Carola Medelid Länsstyrelsen Norrbottens län carola.medelid@lansstyrelsen.se
Monka Jönsson Region Dalarna monika.jonsson@regiondalarna.se
Peter Möller Region Dalarna peter.moller@regiondalarna.se
Hanna Sundén Länsstyrelsen Västerbotten hanna.sunden@lansstyrelsen.se
Federica Calidoni Studentplan 3 federica.calidoni@tillvaxtanalys.se
Katarina Ahlin Västra Götalandsregionen katarina.ahlin@vgregion.se
Johannes Henriksson Sweco Society AB johannes.henriksson@sweco.se
Gunnar Holmgren Landstinget Västernorrland gunnar.holmgren@lvn.se
Lisa Hörnström Tillväxtverket lisa.hornstrom@tillvaxtverket.se
Annette Glover Region Gotland annette.glover@gotland.se
Maria Brenner Region Östergötland lotten.carlsson@regionostergotland.se
Charlotte Werner Näringsdepartementet charlotte.werner@regeringskansliet.se
Stina Karlgren Region Västerbotten stina.karlgren@regionvasterbotten.se
Gunnar Lindberg Nordregio gunnar.lindberg@nordregio.se
Niklas Gandal Region Västerbotten niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Mats Jakobsson Norrbottens kommuner mats.jakobsson@kfbd.se
Monica Emanuelsson Västra Götalandsregionen monica.emanuelsson@vgregion.se
Åsa Abrahamsson Region Jämtland Härjedalen asa.abrahamsson@regionjh.se
Simon Sköld Region Skåne simon.skold@skane.se
Johan Frisk Region Gävleborg johan.frisk@regiongavleborg.se
Göran Andersson Vinnova  
Eva Getzman Region Örebro län eva.getzman@regionorebrolan.se
Anders Birberg Region Västmanland anders.birberg@regionvastmanland.se
Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Lars.Bager-Sjogren@tillvaxtanalys.se