Deltagarlista

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Karoline Bottheim Länka Consulting karoline.bottheim@lankaconsulting.se
Maria Svensson Hallberg Region Örebro län maria.svensson-hallberg@regionorebro.se
Sandra Oliveira E Costa Nordregio sandra.oliveiracosta@nordregio.se
Tamara Spiric Region Halland tamara.spiric@regionhalland.se
Marianne Solbakken Distriktssenteret marianne.solbakken@kdu.no
Maria Jakobsson (fd Johansson) Västra Götalandsregionen maria.v.jakobsson@vgregion.se
Jelena Trupina Region Jönköpings län jelena.trupina@rjl.se
Camilla Neudorfer Regionförbundet Sörmland camilla.neudorfer@region.sormland.se
Erik Arrhén Landstinget Dalarna erik.arrhen@ltdalarna.se
Bella Lawson Region Västerbotten bella.lawson@regionvasterbotten.se
Claudia Kjellstrand Regionförbundet i Kalmar län claudia.kjellstrand@rfkl.se
Matilda Svensson Regionförbundet i Kalmar län matilda.svensson@rfkl.se
Ida Karlsson Region Skån ida.l.karlsson@skane.se
Petra Nordin Carlsson Region Östergötland petra.nordin@regionostergotland.se
Peter Johansson Region Jönköpings län peter.b.johansson@rjl.se
Mona Handeland Distriktssenteret mona.handeland@kdu.no
Boel Abelson-Crossley Region Halland boel.abelson-crossley@regionhalland.se
Erik Arrhén Landstinget Dalarna erik.arrhen@ltdalarna.se
Atanas Petkovski Region Jönköpings län - Folkhälsa och sjukvård atanas.petkovski@rjl.se
Liv Öberg Region Västerbotten liv.oberg@regionvasterbotten.se
Sandra Karlsson Tillväxtverket sandra.karlsson@tillvaxtverket.se
Håkan Lundmark Region Jämtland Härjedalen hakan.lundmark@regionjh.se
Eva Fohlstedt Reglab info@evafohlstedt.se
Christina Larsson SLL christina.larsson@sll.se
Salam Kaskas Regional utveckling, Västra Götaland salam.kaskas@vgregion.se
Lena Adem Region Örebro län lena.adem@regionorebrolan.se
Maria Berglund Region Jämtland Härjedalen maria.berglund@regionjh.se
Carina Löfgren Region Gävleborg carina.lofgren@regiongavleborg.se
Hanna Katarina Nyroos Västra Götalandsregionen hanna.nyroos@vgregion.se
Rusmira Pérez Dervisic Länsstyrelsen Dalarna rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
Catherine Szabo Region Östergötland catherine.szabo@regionostergotland.se
Ingela Johansson Folkbildningsrådet ingela.johansson@folkbildningsradet.se
Amelie Sahlin Region Dalarna amelie.sahlin@regiondalarna.se
Torvald Åkesson Folkbildningrådet torvald.akesson@folkbildningsradet.se
Eva Fohlstedt Reglab info@evafohlstedt.se
Tobias Schölin Region Skåne tobias.scholin@skane.se
Amina Boulaabi Region Halland amina.boulaabi@regionhalland.se
Göran Henriksson VGR goran.henriksson@vgregion.se
Lejla Gros Region Östergötland lejla.gros@regionostergotland.se
Conny Danielsson Region Dalarna conny.danielsson@regiondalarna.se
Åsa Ström Hildestrand Nordregio asa.hildestrand@nordregio.se
Joel Hedlund Region Västerbotten joel.hedlund@regionvasterbotten.se