Deltagarlista 24 januari

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Niklas Gandal Region Västerbotten niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Mats Andersson Svenska ESF-rådet mats.andersson@esf.se
Emilia Liljefrost Svenska ESF-rådet emilia.liljefrost@esf.se
Ulrika Bertilsson Region Halland ulrika.bertilsson@regionhalland.se
Susanne Rosendahl Region Örebro län susanne.rosendahl@regionorebrolan.se
Anders Nordborg Länsstyrelsen Stockholm anders.nordborg@lansstyrelsen.se
Anna Normann Region Skåne anna.normann@skane.se
Marie Karlsson Region Halland marie.karlsson@regionhalland.se
Lars Stenström Region Gotland lars.stenstrom@gotland.se
Malin Wikner Region Värmland malin.wikner@regionvarmland.se
Johanna Sjöström Region Jönköpings län johanna.sjostrom@rjl.se
Maria Weimer Löfvenberg Tillväxtverket maria.weimer-lofvenberg@tillvaxtverket.se
Magdalena Berglin Region Gävleborg magdalena.berglin@regiongavleborg.se
Lars Stenström Region Gotland lars.stenstrom@gotland.se
Margareta Nitz Sköldborg Tillväxt och reigonplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting margareta.nitz-skoldborg@sll.se
Anette Jansson Tillväxt och reigonplaneförvaltningen anette.e.jansson@sll.se
Mats Helander Ecosoci EF mats.helander@ecosoci.se
Karin Botås Reglab karin.botas@skl.se
Monika Jönsson Region Dalarna monika.jonsson@regiondalarna.se
Peter Möller Region Dalarna peter.moller@regiondalarna.se
Johanna Sundelöf Regionförbundet Sörmland johanna.sundelof@region.sormland.se
Ann-Britt Nordahl Regionförbundet Sörmland ann-britt.nordahl@region.sormland.se
Tove Cullhed Region Norrbotten tove.cullhed@norrbotten.se
Ulf Von Sydow Region Jämtland Härjedalen ulf.von.sydow@regionjh.se
Frida Bergman Landstinget Västernorrland frida.bergman.de.flores@lvn.se
Anders Bäckstrand Region Östergötland anders.backstrand@regionostergotland.se
Klas Fritzon Tillväxtverket klas.fritzon@tillvaxtverket.se
Nina Karlsson Regionförbundet i Kalmar län nina.karlsson@rfkl.se
Simon Bölling Region Västmanland simon.bolling@regionvastmanland.se
Lisa Lundin Västra Götalandsregionen lisa.lundin@vgregion.se
Ellinor Ivarsson Sveriges Kommuner och Landsting ellinor.ivarsson@skl.se
Annika Lindberg SKL annika.lindberg@skl.se