Deltagarlista

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Anna Normann Region Skåne anna.normann@skane.se
Susanne Rosendahl Region Örebro län susanne.rosendahl@regionorebrolan.se
Mats Gunnarsson Region Västmanland mats.gunnarsson@regionvastmanland.se
Simon Bölling Region Västmanld simon.bolling@regionvastmanland.se
Ellinor Ivarsson SKL ellinor.ivarsson@skl.se
Johanna Sjöström Region Jönköpings län johanna.sjostrom@rjl.se
Frida Bergman Landstinget Västernorrland frida.bergman.de.flores@lvn.se
Monica Emanuelsson Västra Götalandsregionen monica.emanuelsson@vgregion.se
Monika Jönsson Region Dalarna monika.jonsson@regiondalarna.se
Henrik Andreasson Region Uppsala henrik.andreasson@regionuppsala.se
Susanne Sahlin Landstinget Västernorrland susanne.sahlin@lvn.se
Lars Stenström Region Gotland lars.stenstrom@gotland.se
Jenny Höög Region Värmland jenny.hoog@regionvarmland.se
Cecilia Birgersson Region Kronoberg cecilia.birgersson@kronoberg.se
Mats Andersson Svenska ESF-rådet mats.andersson@esf.se
Emilia Liljefrost Svenska ESF-rådet emilia.liljefrost@esf.se
Anna Nyström Region Blekinge anna.nystrom@regionblekinge.se
Niklas Gandal Region Västerbotten niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Lisa Lundin Västra Götalandsregionen lisa.lundin@vgregion.se
Fredrik Åberg Jönsson Region Gävleborg fredrik.aberg.jonsson@regiongavleborg.se
Mats Helander Ecosoci mats.helander@ecosoci.se
Nina Mårtensson Region Halland/Regionkontoret nina.martensson@regionhalland.se
Marie Karlsson Region Halland marie.karlsson@regionhalland.se
Katrin Rindlaug Region Gotland katrin.rindlaug@gotland.se
Magdalena Berglin Region Gävleborg magdalena.berglin@regiongavleborg.se
Margareta Nitz-Sköldborg Stockholms läns landsting margareta.nitz-skoldborg@sll.se
Anette Jansson Stockholms läns landsting anette.e.jansson@sll.se