Deltagarlista

FörnamnEfternamnFöretagE-post
Sunny Sandström REGLAB sunny.sandstrom@skl.se
Julia Elenäs UKÄ julia.elenas@uka.se
Maria Svensson Hallberg Region Örebro län maria.svensson-hallberg@regionorebrolan.se
Conny Danielsson Region Dalarna conny.danielsson@regiondalarna.se
Dan Gustafsson Region Dalarna dan.gustafsson@regiondalarna.se
Anna Knutsson Regionförbundet Sörmland anna.knutsson@region.sormland.se
Emma Persson regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen emma.g.persson@regionjh.se
Nina Karlsson Regionförbundet i Kalmar län nina.karlsson@rfkl.se
Lars Sandström Norrbottens Kommuner lars.sandstrom@kfbd.se
Pernilla Isaksson Region Halland pernilla.isaksson@regionhalland.se
Gustaf Norlén Nordregio gustaf.norlen@nordregio.se
Peter Johansson Region Jönköpings län peter.b.johansson@rjl.se
Thomas Lundberg Region Gävleborg thomas.c.lundberg@regiongavleborg.se
Kristin Bergwall Region Norrbotten kristin.bergwall@norrbotten.se
Mariana Johannesson Region Kronoberg mariana.johannesson@kronoberg.se
Katja Olofsson SCB katja.olofsson@scb.se
Jens Lotterberg Af/Regionförbundet i Södermanland jens.lotterberg@arbetsformedlingen.se
Jessica Berntsson Region Halland jessica.berntsson@regionhalland.se
Johan Jonsson Region Örebro län johan.jonsson@regionorebrolan.se
Ola Olsson Region Jönköpings län ola.olsson@rjl.se
Mats Jakobsson Norrbottens kommuner mats.jakobsson@kfbd.se
Anders Viberg Universitetskanslersämbetet anders.viberg@uka.se
Jakob Lindahl Västra Götalandsregionen jakob.l.lindahl@vgregion.se
Mats Berglund Region Jämtland Härjedalen mats.berglund@regionjh.se
Mariana Johannesson Region Kronoberg mariana.johannesson@kronoberg.se
Staffan Nilsson Universitetskanslersämbetet staffan.nilsson@uka.se
Luiza Jastrzebska Länsstyrelsen Stockholms län Luiza.Jastrzebska@lansstyrelsen.se
Sebastian Glans Länsstyrelsen Stockholms län