STUDIEBESÖK

Västra Götalandsregionen arrangerar tre studiebesök i samband med Årskonferensen 2023. Samtliga startar kl 10 den 15 mars.

AI Sweden

AI Sweden är ett nationellt center för tillämpning av artificiell intelligens. Ett partnernätverk med över 100 organisationer och med nio regionala noder som samlar offentlig sektor och näringsliv. På Lindholmen Science Park besöker vi den första noden som etablerades. Den är en viktig arena för industrin, akademin och offentlig sektor för att accelerera användningen av AI-lösningar. För Västra Götalandsregionen handlar det bland annat om AI-tillämpningar för mer avancerade och träffsäkra diagnoser och behandlingar.

Under studiebesöket på AI Sweden kan du vandra genom datafabriken, inspireras och lära dig mer om hur samarbetsdrivna nationella initiativ mellan offentlig och privat sektor förflyttar regulatoriska hinder och resulterar i AI-baserade lösningar som möter samhällsutmaningar.  Att göra tillsammans blir mer gjort!

Production for future

Production for future är en del av Västra Götalandsregionens arbete med kompetensförsörjning. Det finns ett behov av att öka intresset för industrijobb bland unga i regionen och att vidga bilden av vad industriell verksamhet innebär. Production for future skapar förebilder genom att lära upp unga personer som bygger och underhåller mindre tillverkningsenheter (små fabriker) med verklig och industriellt relevant teknik, robotar och programmeringsspråk.

Välkomna att besöka Production for future som arbetar för en hållbar utveckling, ökad mångfald inom industrin och för teknik som lösning för olika utmaningar. Production för future skapar och sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik genom sina minifabriker. Fabrikerna är byggda av studenter tillsammans med över 50 företag.

Visual arena och GöteborgsOperan

Just nu pågår ett spännande samarbete mellan Visual Arena och Göteborgsoperan. Under studiebesöket får vi möjlighet att utforska framtidens scenkonst och upplevelser.

Västra Götalandsregionen ser visualisering som ett av framtidens verktyg för att bedriva regionalt utvecklingsarbete inom en bredd av områden.

Välkomna att besöka Visual Arena på Lindholmen Science Park – en innovationsmiljö för visualisering. Här utforskas nya tekniker för att nå fler, engagera och åstadkomma förändring i riktning mot hållbar omställning.