Reväst seminarium 6 december

Vad händer om vi sätter människors lycka och välbefinnande först när vi bidrar till att forma framtidens samhälle?

I samarbete med Västra Götalandsregionen

När: 6 december 2018, kl. 13.00-15.00
Var: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Volvo salen
Anmälan: Senast 30 november HÄR!

Seminariet kommer även att streamas via Revästs hemsida. Anmälan till webbsändning hittar du HÄR!

Lyckoforskningen har under senare decennier gjort betydande framsteg och etablerats som ett viktigt område internationellt. Mycket handlar dock ännu om att reda ut vad som gör människor mer eller mindre nöjda med sina liv. Mindre handlar om hur diskussionen om samhällets framtid skulle förändras om vi satte resultaten i centrum. Seminariet lyfter just denna fråga. Vad händer om vi sätter människors lycka och välbefinnande i fokus när vi formar framtidens samhälle. Blir det någon skillnad? Och i sådana fall, vilken skillnad blir det?

Filip Fors, sociolog och lyckoforskare vid Umeå universitet inleder, presenterar lyckoforskningens huvudresultat och ger en bild av vilka frågor han menar skulle hamna mer i centrum om forskningen fick större utrymme i debatten. Amelie Gamble, universitetslektor vid psykologiska institutionen kommenterar. Därefter presenterar Tomas Ekberg, chef-analytiker vid Västra Götalandsregionen, resultat från rapporten ”Lycka för fler – Kan ett samhälle med mer fokus på lycka öka människors välbefinnande?”, som Västra Götalandsregionen tagit fram i samarbete med SOM-institutet och Mistra Urban Futures. Rapporten ger en bild av vad som gör egentlig skillnad för lycka för invånarna i Västra Götaland men innehåller också exempel på praktisk användning av lyckoforskning internationellt.

Seminariet avslutas med en politisk diskussion där vi också avser lämna gott om utrymme för inspel från publiken.

Rapporten hittar du här.

Medverkande:
Filip Fors, sociolog/lyckoforskare, Umeå universitet
Amelie Gamble, universitetslektor, Göteborgs universitet
Tomas Ekberg, chefanalytiker, Västra Götalandsregionen

Politiker:
Helen Eliasson, (s) regionråd, vice ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen
Kristina Jonäng, (c) regionråd, ordförande i miljönämnden Västra Götaland
Birgitta Losman, (mp) ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götaland