Regionerna knyter samman

Samtalet den 18 juni handlade om boken Regionerna skapar ordning i den fragmenterade staten – den regionala utvecklingspolitiken under 30 år. I boken beskrivs regional utveckling som ett unikt område inom offentlig sektor. Regionernas styrning bygger på samverkan, nätverkande och ett horisontellt systemperspektiv – till skillnad från andra aktörer som styr traditionellt hierarkiskt uppifrån-och-ned. Det kan skapa förvirring, men också framgångar och förflyttningar.

Boken behandlar bland annat:

  • Den fragmenterade staten och behovet av systemperspektiv.
  • Flernivåstyret och den regionala midjan.
  • Hur man kan gå från konflikt till samverkan – till exempel i samarbetet med kommunerna.
  • Statens roll – i dag och framgent.

Den som är intresserad av frågor inom detta område kan även ta del av Reglabs material om Regionboken vis denna länk