Regionerna knyter samman

Välkommen till två timmars samtal den 18 juni om den nya boken Regionerna skapar ordning i den fragmenterade staten – den regionala utvecklingspolitiken under 30 år. I boken beskrivs regional utveckling som ett unikt område inom offentlig sektor. Regionernas styrning bygger på samverkan, nätverkande och ett horisontellt systemperspektiv – till skillnad från andra aktörer som styr traditionellt hierarkiskt uppifrån-och-ned. Det kan skapa förvirring, men också framgångar och förflyttningar. Länk till inbjudan som pdf.

Boken behandlar bland annat:

  • Den fragmenterade staten och behovet av systemperspektiv.
  • Flernivåstyret och den regionala midjan.
  • Hur man kan gå från konflikt till samverkan – till exempel i samarbetet med kommunerna.
  • Statens roll – i dag och framgent.

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper om regional utveckling! I studiecirkeln diskuterar vi bokens slutsatser och rekommendationer tillsammans med Lars Niklasson, bitr. professor i staskunskap vid Linköpings universitet, och en av författarna. Samtalet leds av Christel Gustafsson, tidigare regionutvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

Om du är intresserad av att vara med i samtalet, anmäl dig till Reglabs studiecirkel senast den 11 juni, skaffa boken och börja läsa!

Tid: Tisdag 18 juni kl. 10-12
Plats: Digitalt via zoom. Möteslänk skickas till alla anmälda.