Regionboken

Studiecirkeln den 21 april handlade om Regionboken – Sverige på regional nivå. Författarna Jörgen Johansson, Agneta Blom och Magnus Persson vill öka kunskapen om regional politik och förvaltning.

Länk till inbjudan som PDF

Länk till program för förmiddagen

Regionboken beskriver den historiska utvecklingen av självstyret på regional nivå, i huvudsak ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Med avstamp i landstingens historia beskrivs viktiga reformer, statens roll och den regionala röran fram till den senaste reformen 2019. Tre teman styr presentationen: geografisk indelning, demokrati och maktfördelningen mellan stat, region och kommuner.

Regionboken innehåller faktakunskaper och problematiserar viktiga framtidsfrågor. Därför bjuder Reglab in till en studiecirkel om boken – en förmiddag när vi har möjlighet att skärskåda svensk regionutveckling, och diskutera viktiga lärdomar för framtiden.

I samtalet deltog även Jörgen Johansson, lärare och forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna, och Linda Nordberg, handläggare ledning och styrning ,SKR.

Här är en länk till förlaget men ni kan givetvis köpa Regionboken på andra ställen också. 

I studiecirkeln tog vi även upp SKRs nya skrift Regionen i rörelse. Här är en länk till den.

Tid: Fredag den 21 april kl. 9-12.15
Plats: Digitalt via zoom. Möteslänk skickas till alla anmälda.
Kostnad: 500 kr per person.