Nu gör vi! Agenda 2030 uppstartskonferens

Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för omställning den 3 november på temat ”Decade of Action and Delivery”.

Den virtuella konferensen Nu gör vi! skapar en mötesplats för att dela kunskap, testa idéer och ge varandra inspiration och draghjälp i arbetet framåt för hållbar utveckling. Konferensen samlar aktörer som jobbar med omställning av samhället från kommuner och regioner, näringsliv, civilsamhälle, forskning och myndigheter.

Dagen är indelad i två delar: inspiration och metod. Förmiddagen innehåller exempel på kreativa och nytänkande lösningar och samverkan över gränserna. För den som Agenda 2030-samordnare eller som på annat sätt arbetar med hållbar utveckling i sin organisation erbjuder eftermiddagen parallella workshops för mindre grupper kring arbetsmetod och praktisk tillämpning. Teman som planeras är: delaktighet, offentlig upphandling och hantering av målkonflikter. Antalet platser i workshops är begränsade.

Under dagen erbjuds också möten med digitala utställare och speeddejting med nätverket i en virtuell verklighet. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla.

Anmäl dig här