INSPIRATÖRER

Cecilia Hertz är vd och grundare av Umbilical Design. Hon fick intresse för rymden i slutet av 90-talet när hon studerade på Lunds universitet. Utgångspunkten för hennes arbete är att hitta produkter som kan förbättras med hjälp av de material som används i astronauternas utrustning. Cecilia Hertz företag har hittills drivit ett tiotal utvecklingsprojekt, som täcker in allt från handskar för stålverksarbetare till hjälmar för utförsåkare.

Nina Bozic Yams är verksam på RISE SICS Västerås. Nina använder kunskap och metoder från modern dans och koreografi för utveckla innovationskunskap i organisationer. Hon leder just nu ett projekt med Eskilstuna kommun där medarbetare från olika avdelningar utvecklas i innovation. I processen utvecklas en innovationsverktygslåda som skapas med hjälp av koreografiska modeller och verktyg.

Carl Heath är utbildningsdirektör på RISE. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign. I över 10 år har han arbetat med frågor kopplade till digitalisering av samhället. Vill man höra Carl redan nu är det bara att lyssna på Uppkopplad i P1.

Ivar Björkman är verksamhetsledare OpenLab, KTH. OpenLab är ett centrum för interdisciplinära samarbeten där studenter, lärare och forskare från fyra lärosäten arbetar med lösningar på komplexa samhällsfrågor i Stockholmsregionen.

Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier. Där han har ett särskilt ansvar för Institutets policyriktade verksamhet. Anders har jobbat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Han föreläser även mycket om hur de demografiska förändringar och teknik påverkar vår framtida välfärdssektor.

Anna Mård är Innovationsledare på Piteå Science Park. Piteå Science Park är en kreativ och neutral innovationspartner som brinner för att öka innovationskraften hos företag i norra Sverige. Bolaget driver en innovationsarena, inkubator och kluster inom biobaserad industri, kompositer och kreativa näringar. Anna har jobbat med innovation och utveckling i flera olika branscher och projekt, de senaste åren med fokus på innovation i skärningspunkter mellan branscher.

Björn Ekelund, Arkitekt Warm in the Winter, lektor Luleå tekniska universitet. Driver tillsammans med Nisse Örnberg kontoret Warm in the Winter, ett stadsbyggnadskontor med kunskap om gestaltning, analys och processer i många olika skalor. Är också universitetslektor i arkitektur vid LTU och forskar i projekt om Gränsöverskridande konst och teknik samt Stadsutveckling och stadsform för hållbart resande. Är utöver det engagerad vid arkitektskolorna i Lund, Stockholm och Tromsö samt styrelsemedlem i Sveriges Arkitekter och i FFNS stiftelse för forskning, utveckling och utbildning.

Anna Marklund är innovationsledare på Piteå Science Park och har en bakgrund som affärsrådgivare i finansbranschen och starta eget verksamt. Anna är en sann intraprenör och arbetar idag med att utveckla metoder och processer för öppen innovation i skärningspunkter mellan branscher.

Josefin Lundberg är COO och affärsutvecklare på Skellefteå Science City. Science City är ett utvecklingsbolag som driver startup huset The Great Northern samt arbetar för att utveckla regionens cluster inom cleantech och spelutveckling. Josefin arbetar inom projektet Intersective Innovation där små och medelstora företag arbetar tillsammans över branschgränser för att öka sin innovationshöjd genom öppen innovation.