INSPIRATÖRER

Här kan du läsa mer om Årskonferensens inspiratörer.

Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen

Gustaf Zettergren är forsknings- och industriomställningschef i Västra Götalandsregionen. Han har tidigare arbetat med Lean Production inom pappers- och massaindustri, med livsmedelslogistik på RISE, med laddinfrastruktur för elbilar på Science parks, samt på VGR som energiexpert inom regional utveckling och som miljöchef. Han är civilingenjör inom Industriell ekologi och har miljövetenskaplig master.

Josefina Sallén, Rise

Josefina Sallén arbetar som coach och inspiratör inom cirkulär omställning och hjälper företag och offentliga aktörer att gå från linjärt till cirkulärt tankesätt, identifiera och realisera affärsmöjligheter som bygger på att ta tillvara på jordens resurser. Hennes bakgrund är från ledande roller inom ett antal olika branscher i Sverige och internationellt, bland annat fordon, läkemedel, logistik, bygg, kemi och som managementkonsult.

Adrian Zethraeus, Science Park Borås

Adrian Zethraeus leder projektplattformarna re:textile och F/ACT Movement. F/ACT Movement satsar på att skapa en folkrörelse för mer hållbar konsumtion via ett 70-tal ”f/activister”, privatpersoner som inte köper nya kläder under nio månader, samtidigt som de fortsätter ”konsumera mode” genom att aktivera sina garderober. re:textile arbetar med produkter och tjänster som stöttar cirkulära flöden i mode- och textilbranschen.

Maria Wolrath Söderberg, Södertörns högskola

Maria Wolrath Söderberg är docent i retorik vid Södertörns högskola. Hon forskar om hur människor resonerar i relation till klimatet och till omställning.

 

 

Sigrid Petterssén Region Gävleborg

Sigrid Petterssén är projektledare Upphandlingsdriven hållbarhet. Hon har de senaste åtta åren arbetat med innovation, innovationsupphandling och utveckling inom offentlig verksamhet i Region Gävleborg. Sigrid har bred kunskap och erfarenhet av att använda den offentliga affären för att driva utveckling inom offentlig verksamhet på ett innovativt sätt med målet hållbarhet.

 

Sandra Sundbäck, Paper Province

Sandra Sundbäck är vd för Paper Province, ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Paper Province ägs och drivs av drygt 130 medlemsföretag och har sin bas i Värmland men arbetar globalt. Tillsammans med medlemmar, kommuner, regioner och akademin arbetar de för en hållbar grön utveckling med skogen som bas.

 

Linda Kummel, Smart Housing Småland

Linda Kummel har arbetat med hållbart stadsbyggande och gestaltade livsmiljöer i många roller innan hon tog över ledarskapet i Smart Housing Småland, en plattform för hållbara livsmiljöer i glas och trä. Smart Housing Småland har sedan 2013 lyft de småländska industrierna genom att finansiera forskning, driva innovation, skapa testbäddar och prototyper liksom att verka för samverkan mellan olika aktörer i regionen.

Lindha Feldin, Region Halland

Lindha Feldin är strateg i cirkulär ekonomi på näringslivsavdelningen vid Region Halland. Hon leder det regionala utvecklingsarbetet med att främja det halländska näringslivets gröna och cirkulära omställning. Arbetet sker i nära samarbete med näringslivsfrämjare och olika branscher, med akademi och forskningsinstitut, kommunala bolag och förvaltningar, liksom andra regioner i och utanför Sverige för att ta tillvara de innovations- och utvecklingsmöjligheter som omställningen skapar.

Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen

Birgitta Nilsson är regionutvecklare i Västra Götalandsregionen och leder förändringsprocesser för en hållbar omställning och cirkulär ekonomi, främst inom textil-och möbelbranschen. Koordinerar driver och finansierar utvecklingsprojekt för framtidens innovationer med fokus på design och affärsutveckling. Men även skapa efterfrågan genom upphandling och inköp för offentliga miljöer och satsningar för en hållbar livsstil.

Jonna Bjuhr Männer, Västra Götalandsregionen

Jonna Bjuhr Männer är miljöstrateg med ansvar för produkter och avfall inom Västra Götalandsregionens interna miljöarbete.

 

 

 

Tevin Redvall, dansare

Tevin Redvall är multikonstnär, projektledare och dansare. Tidigare samordnare för satsningen Passion for climate.

 

 

 

Maryam Javidmehr, konstnär

Maryam Javidmehr är skulptör och musiker. Maryam använder i sina skulpturer och musik bortglömda konstnärliga tekniker som ger nytt liv i uråldriga former och melodier och för dem i dialog med den samtida publiken. Återkommande teman i hennes konst är jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljö, kommunikation och interkulturell dialog.

Emma Ströde Falk, konstnär

Emma Ströde Falks konst pryder redan flera platser i Göteborg. Bland hennes offentliga verk finns bronsskulpturen ”Nikes Göteborg”, en flicka som rider på ett fantasidjur, på Kungsportsplatsen. Emma är utbildad på Sorbonne och Academie Grandes Terres i Paris. Hon har även studerat vid konst- och designhögskolan Valand i Göteborg och har gått skulpturlinjen på Hovedskous målarskola.

Dou Signal

Maryam Javidmehr – tanbour (Iran). Avin Omar – sång, saz (Kurdistan)

 

 

 

Kompani Catapult

Kompani Catapult är ett danskompani som brinner för att skapa danskonst med en mening. Deras arbete utgår från kollektiva processer och de jobbar utan en enskild konstnärlig ledare. I deras danskonst lyfter de gärna både samhällsfrågor och hållbarhetsfrågor såväl som existentiella frågor. Oavsett tema på det de skapar utgår de alltid i någon mån från identitet och kropp. De vänder gärna på perspektiven och utmanar de konventionella ramarna kring vad en scen är. Med förkärlek för det ovana och oväntade vill de fylla världen med dans.