Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik

Den 9 maj kl 10-11 anordnar Folkhälsomyndigheten ett webbinarium för att presentera sin rapport med en jämförande analys av folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Den övergripande slutsatsen är att det finns betydande synergier och möjligheter där de två områdena kan utvecklas genom ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ökad samverkan mellan centrala aktörer.

Länk till mer information och anmälan till webbinariet

Länk till sida för att läsa mer och ladda ner rapporten.