Danska Reglab: Kluster i den gröna omställningen

Med utnämningen av 14 nya danska superkluster (varav 4 spirande) från 2021 har en möjlighet skapats för att ytterligare fokusera på klusters insatser. Hur kan klustren konkret stödja den gröna övergången: Vad är några konkreta aktiviteter, tjänster och metoder som skapar förändring i företagen? Hur fortsätter klustren och hjälper företag under Coronakrisen? Och vilka möjligheter har de nya ”superklusterna” att ytterligare öka den gröna insatsen under de kommande åren?

På webinaret kommer Merete David Nielsen, chef för Cluster Excellence Denmark, att presentera resultaten av en helt ny analys av klustrens roll i den gröna övergången, som bl.a. fokuserar på vad Covid-19-krisen har inneburit för klusters arbete med greenen.

Hör också Lifestyle & Design Cluster tala om deras konkreta erfarenheter av att arbeta med den gröna övergången i små och medelstora företag. Läs mer här