Workshop översyn BRP+

Vi går igenom resultatet från översynen av hållbarhet över tid, diskuterar uppdatering av data och beslut om inriktning för analysarbete. Mer information kommer.

Workshopen kommer genomföras i digital form då SKR och Reglab inte har öppnat upp för fysiska events ännu. Bjud gärna med er kollegor som arbetar som strateger och liknande, kanske med RUS eller inom något område som BRP+ omfattar.