Workshop översyn BRP+ 11 september

Den 11 september går vi igenom resultatet från översynen av hållbarhet över tid, diskuterar uppdatering av data och beslut om inriktning för analysarbete. Mer information kommer.

Workshopen kommer genomföras i digital form. Bjud gärna med er kollegor som arbetar som strateger och liknande, kanske med RUS eller inom något område som BRP+ omfattar.

Datum: 11 september 2020

Tid: 9-15. Vi börjar med Reglabfika 08:45!

Plats: Digitalt möte. Möteslänk skickas ut en vecka innan mötets start.

Läs mer om våra digitala möten.