Industrins förnyelse ws4

Workshop 4. KOMPETENSFÖRSÖRJNING

  • Det förändrade kompetensbehovet.
  • Företagens och arbetskraftens rörlighet – vem flyttar vart?
  • Industrins attraktionskraft i framtiden.
  • Industrins kompetensförsörjning i ett statistikperspektiv.

Datum: 19 nov, heldag. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.