Extra möte i Analytikernätverket

Välkommen till ett extra möte i Analytikernätverket!

Som ni vet, ställde vi in det planerade aprilmötet med anledning av coronakrisen. Men den pågående pandemin gör det också angeläget att träffas och diskutera effekterna av de stora förändringar som sker nu.

Därför bjuder vi in till ett digitalt nätverksmöte den 4 juni kl. 9-11. 

På mötet kommer vi att diskutera:

  • Nuläget: Vad görs, vad har vi gjort hittills?
  • Vad händer i nästa steg? Förväntade regeringsuppdrag mm.
  • Vilka behov ser vi framöver? Vad händer på medellång och lång sikt? Vi delar erfarenheter, studier, analyser mm.

Ett detaljerat program och zoomlänk till mötet kommer till alla anmälda i slutet av maj.

Den planerade diskussionen om Innovationsindex som vi skulle haft i april, skjuter vi upp till kommande nätverksmöten under hösten.