Zoom

Vi använder ofta zoom för möten. Om du har möjlighet: Registrera dig som användare i zoom, gärna med bild, och ladda ner gratisversionen av programmet på din dator. Bekanta dig med funktionerna i zoom som: slå av och på mikrofon och kamera, chatta, dela dokument, räcka upp handen, ändra virtuell bakgrund mm.
Om du inte har möjlighet att ladda ner zoom; anslut som gäst. Om det fungerar dåligt, kan ett bättre alternativ vara att ladda ner zoom-appen i din telefon.

Instruktionsfilmer om zoom:

Det pågår en diskussion om bristande IT-säkerhet i användningen av zoom. Vi följer diskussionen och rekommendationerna från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt uppgift ska de uppmärksammade sårbarheterna vara åtgärdade i den senaste uppdateringen av programmet. Läs mer om MSBs rekommendationer här.