Valideringsnätverk för omställning

Region Västernorrland har byggt upp ett regionalt och kommunalt valideringsnätverk med länets kommuner i samverkan med branscher och kompetenser. Det gynnar snabb omställning, inte minst nu i pandemin. Flexibelt och effektivt samarbete för validering underlättar kompetensförsörjning och ökar integration och inkludering på arbetsmarknaden. Men det är lättare sagt än gjort. Region Västernorrland berättar hur de har riggat sitt framgångsrika samarbete och hur det har utvecklats i flernivåsamverkan lokalt, regionalt och nationellt. Kort sagt, från vita fläckar på en karta till ett strategiskt verktyg för  kompetensförsörjning i regionens omställningsprocesser.
Johan Vinther, kompetensförsörjningsstrateg, Henrik Winzell, projektledare inom validering, Region Västernorrland

Inspelat i februari 2021. Lärpass 6, Reglab [Pleis]