Våga ställa om – en digital konferens kan vara bättre!

Region Västerbotten berättar om sina erfarenheter från Digitala Västerbotten; hur man kan skapa både upplevelse och interaktivitet på en digital konferens. Vad kan man ta bort och vad kan man lägga till när en konferens ska omvandlas från fysisk till digital? Vilka roller och resurser behövs? Digitala Västerbotten blev en succé med 80 medverkande och över 400 deltagare.

Ida Laestander, Andreas Skog, Jan Axelsson, Leena Hortell från Region Västerbotten. Inspelat februari 2021.