Undvik projektkyrkogårdar

Hur undviker vi projektkyrkogårdar, underkapitaliserade stödsystemaktörer och fragmenterade insatser? Hur kan projektmedel användas effektivare? Vinnova utforskar hur vi tillsammans kan utforma insatser och aktiviteter som ger ett ”smartare” nationellt innovationsekosystem med regionerna som bas.

Göran Andersson, Vinnova. Inspelat vid Reglabs årskonferens i februari 2022.