Tankemönster för tid, tillit och trygghet

Genom ändringar i tankeinfrastrukturen kan vi ändra framtiden. Samtalet, dialogen och de långa ostörda tankebanorna står i centrum när Bodil Jönsson resonerar om omställning, om hjärnspöket som heter ”ont om tid”, och om att välja helhet istället för splittring, både i sin egen vardag och i samhället och framtidsdiskussionerna. Ett filmklipp från SVT är borttaget i föredraget, pga upphovsrätt.

Bodil Jönsson, professor emerita, författare

Inspelat inför Reglabs årskonferens i februari 2022