Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad

En redan besvärlig kompetensförsörjning blev inte enklare när vi drabbades av en pandemi. Region Värmland ville använda krisen till att studsa framåt. De inrättade ett omställningsråd för att hitta nya lösningar och utveckla det operativa samarbetet. Med en samverkansarena för nyckelpersoner i beslutsposition möter de den stora strukturomvandlingen på arbetsmarknaden som digitalisering och teknikskifte innebär. Gemensam förförståelse av behoven och beslutsamhet i att dra åt samma håll gör att det blir mer gjort, snabbare. Omställningsrådet är verkstad, inte ytterligare snackmöten.
Anna-Karin Tollin, Region Värmland

Inspelat i februari 2021, lärpass 16, Reglab [Pleis]