Smarta bygder och strategiska noder

Samspel mellan ny teknik, ortsbornas idéer samt regionala och lokala organisationer skapar attraktiv platsutveckling och livskvalitet i hela länet. Region Blekinge berättar om ett strategiskt prioriteringsverktyg och oss vidare till ett specialdesignat brädspel för att utveckla Smarta bygder/Smart village innovation, ett innovationsverktyg med teknikaccelerator i rebusformat.

Jenny Rydquist och Hanna Nilsson, Region Blekinge
Lärpass 12 på Reglabs årskonferens i februari 2022