Samverka mer med civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar om en samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället. Modellen är generell och kan användas till olika verksamheter och anpassas lokalt, regionalt och nationellt. Samverkansmodellen är ett verktyg som ger dig stöd genom hela samverkansprocessen.

Elisabet Johansson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Lärpass 10 på Reglabs årskonferens i februari 2022