Regionala utvecklare i brytningstid

Vilken ny, förändrad, annorlunda kompetens inom regional utveckling behöver regionerna för att hantera osäkerheter och framtida behov? Hur kan vi påverka den utvecklingskultur som behövs och som bara vi själva kan skapa? Ett samtal om hur Region Skåne ser på utmaningen med att skapa framtidens regionala utvecklare.
Magnus Jörgel, Region Skåne
Inspelat februari 2021, lärpass 1 på Reglab [Pleis]