Puls för regionen

Hur kan folkhälsa stärka det regionala utvecklingsarbetet? Under 2020 har Region Sörmland arbetat med att stärka den sociala dimensionen med särskilt fokus på folkhälsoperspektivet i sin RUS. Vilka vinster finns med detta? Utifrån exemplet fysisk aktivitet ska de under 2021 undersöka kopplingar till andra centrala förutsättningar för en hållbar regional utveckling.
Maria Vejdal, verksamhetschef för enheten Välfärd och folkhälsa, Region Sörmland.

Inspelat i februari 2021, lärpass 13, Reglab [Pleis]