Possibilities and pitfalls of self-organizing teams

Outi Kuittinen, Demos Helsinki. Självorganiserande team är en del av en större förändring. Vi befinner oss i en postindustriell era med ett paradigmskifte i ledarskap.

Regional brytningstid, tema 6. Inspelat juni 2021.