Öppna data i offentlighetens tjänst

ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) presenterar konceptet öppna data, dess roll och nyttopotential i dagens samhälle. ÖDIS avslutades vid årsskiftet 2020 och samtidigt pågår minst två andra kommunövergripande projekt i Sverige med samma syfte. Vilka resultat har dessa projekt hittills levererat och vilka utmaningar finns i Sverige vad gäller öppna data? Den frågan diskuterar Storsthlm här.
Jonas Nordqvist, Storsthlm

Inspelat i februari 2021, lärpass 17, Reglab [Pleis]