Människorna i systemet

Från workshop 6 i lärprojektet Regional kompetensförsörjning. November 2021.