Lyssnandets praktik 2: Synen på professionalism

Forskaren Sofia Wiberg, KTH, talar om medborgardialog och lyssnandets roll i samhällsplanering.

Vad innebär professionalitet i medborgardialoger – till exempel i RUS-processen? Vad vill vi uppnå i medborgardialoger? Vad är en bra dialog i din organisation?