Lyssnandets praktik 3: Intellectus och ratio

Forskaren Sofia Wiberg, KTH, talar om medborgardialog och lyssnandets roll i samhällsplanering.

Sofia Wiberg utgår från två förhållningssätt: ratio och intellectus – ett logiskt-rationellt och ett reflekterande-föränderligt – och hur de båda förhållningssätten kan vara stöd och hinder i dialoger.