Lyssnandets praktik 1: Glappet

Forskaren Sofia Wiberg, KTH, talar om medborgardialog och lyssnandets roll i samhällsplanering. Sofia har själva arbetat med medborgardialoger som processledare. Hon reflekterar över glappet mellan de stora orden och dialogens komplexa praktik.